Địa chỉ: Ngõ 2, tổ 7 Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0978325683

Ảnh trẻ học phướng pháp mới: "giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"


Các con đang được học theo phương pháp mới " Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" các con được khám phá, trải nghiệm con học rất hào hứng