Địa chỉ: Ngõ 2, tổ 7 Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0978325683
 17/04/20  Tin tức nhà trường  91
Đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19
 17/04/20  Tin tức nhà trường  127
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch covid -19.
 17/04/20  Tin tức nhà trường  99
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ học ở nhà phòng chống covid
 14/04/20  Tin tức nhà trường  98
Với phương châm tạm dừng đến trường  nhưng không ngừng việc học, các con trường MN Huyền Kỳ say sưa học bài